Сусрети правника у привреди Србије

Удружење правника у привреди традиционално организује мајске сусрете правника у привреди на Златибору (раније у Врњачкој Бањи). Ови Сусрети окупљају неколико стотина реномираних правника из земље и иностранства, судија Уставног, Врховног и привредних судова, академике, адвокате, правнике из привреде и државне управе, као и велики број академских радника са факултета и института, који разматрајући теме из основних тематских области доприносе разјашњавању актуелних питања из области српских и међународних привредно-правних прописа, с посебним освртом на прописе Европске уније и успешно решавање привредно-правних проблема у пракси.

  • Основна тема

  • Тематске области

  • Округли столови

  • Закључци (поруке)

  • Културни програм

Основна тема

Тематика досадашњих сусрета увек се тицала најактуелнијих питања права у привреди.
До сада је одржано 28 сусрета на следеће основне теме:

I. Уставно преуређење Југославије и промене у привреди, пословању и радним односима (1992)
II. Основна полазишта и начела нацрта Закона о предузећима (1993)
III. Ново привредно законодавство и стратегија економског опоравка (1994)
IV. Мешовита привреда - правни и економски аспекти (1995)
V. Привреда у променама (1996)
VI. Привреда, прописи и приватизација (1997)
VII. Привредне реформе – прописи и пракса (1998)
VIII. Акционарство и приватизација (1999)
IX. Предузећа и хартије од вредности (2000)
X. Хармонизација привредних прописа (са земљама бивше СФРЈ, југоисточне и централне Европе и чланицама ЕУ) (2001)
XI. Нови прописи и заштита инвеститора (2002)
XII. Слобода воље и привредна друштва (2003)
XIII. Привреда и приватизација (2004)
XIV. Нови закони – нова привреда (2005)
XV. Привреда и правна сигурност (2006)
XVI. Право и заштита инвеститора (2007)
XVII. Корпоративно управљање (2008)

XVIII. Пословно право и европске интеграције (2009)

XIX. Привреда и правна одговорност (2010)

XX. Привреда и владавина права (2011)

XXI. Закони и привреда (2012)

XXII. Држава и привреда (2013)
XXIII. Реформа права у привреди (2014)
XXIV.
Привреда и нови Грађански законик Србије (2015)

XXV. Право и привредно пословање (2016)

XXVI Привреда и судска и арбитражна пракса (2017)
XXVII Привреда и арбитраже (2018)
XXVIII Привреда и привредна друштва (2019)

Тематске области

Учесници мајских сусрета припремају реферате у оквиру тематских области, кроз које се на продубљен начин разматра основна тема саветовања. Тематске области саветовања, по правилу, чине:
1. Право привредних друштава
2. Финансијска тржишта
3. Право потрошача
4. Међународно привредно право
5. Интелектуална права
6. Право конкуренције
7. Привредни криминал
8. Трговински послови
9. Привредни спорови - судски и арбитражни

10. Право јавних набавки
11. Радно и социјално право
12. Пореско право

Округли столови

Одржавање мајских сусрета правника је праћено и организацијом неколико округлих столова о актуелним темама домаћег законодавства диктираних, између осталог, потребом њихове хармонизације са правом ЕУ. Примера ради, 2008. године су у оквиру XVII Сусрета правника у привреди Србије одржана два округла стола на следеће теме: Финансијско тржиште и Тржиште и монополи.

Закључци (поруке)

По завршетку саветовања, на основу приложених реферата и одржане дискусије, пленум Удружења правника у привреди Србије усваја закључке чија снага стручних аргумената континуирано доприноси реформи нашег законодавства и квалитетнијој примени постојећих прописа.

Свим до сада усвојеним закључцима је заједничко залагање за стабилну, развојну и конкурентну привреду за чије постојање је неопходно обезбедити политичку стабилност (државни оквир, регуларне редовне, а не ванредне изборе, стабилне и одговорне парламенте, стабилне и одговорне владе транспарентне и држави и народу, одговорне политичке странке, професионалну и одговорну државну управу), као и неопходне правне претпоставке (довољан квантитет права, објективан квалитет права и правну одговорност правосуђа). У том смислу, правници у привреди, између осталог, редовно се залажу за транспарентнији поступак доношења нових закона, уз веће укључивање стручних и научних институција, независних експерата, аткивнију улогу привредних комора у поступку доношења закона који се тичу привреде, као и уз постепено развијање институције ауторства предлога нацрта закона, која би појачала одговорност, професионализам и квалитет закона. Правилна примена закона природно налаже и завршетак реформе правосуђа, оснивање недостајућих судова, растерећења судова, развој алтернативних начина решавања спорова (арбитраже, медијације, мирења, избраних судова, и сл.), као и трајније решење питања достојног финансирања судова и судија.

pdf1 Поруке са XXVIII Сусрета правника у привреди Србије
     
pdf1 Поруке са XXVII Сусрета правника у привреди Србије
     
pdf1   Поруке са XXVI Сусрета правника у привреди Србије
     
pdf1 Поруке са XXV Сусрета правника у привреди Србије

Културни програм

Поред радног дела сусрети правника у привреди подразумевају и богат културни програм, организоване излете, свечани коктел за све учеснике и друге облике заједничког дружења, а изнад свега обезбеђују прилику за склапање нових познанстава и сусрете са старим пријатељима и колегама, размену искустава и договарање будуће сарадње.

pdf1     КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ посвећено промоцији књиге „Изабране беседе“ академика проф. др Мирка Васиљевића на XXII Саветовању правника у привреди у Врњачкој Бањи

 

 

Контакт

Трг Николе Пашића 1/II, 11103 Београд

  • dummy011/32-34-985

  • dummy011/32-34-985

  • dummy office@pravniciuprivredi.org.rs


Пратите нас

logo podnozje

Удружење правника у привреди Републике Србије © Сва права задржана

Search