Заједничка седница Скупштине и Управног одбора Удружења правника у приведи Србије

23. децембра 2015. године одржана је заједничка седница Скупштине и Управног одбора Удружења правника у приведи Србије. Присуствовао је довољан број чланова за доношење пуноважних одлука. На седници је разматран и усвојен Извештај о активностима Удружења, као и Финансијски извештај Удружења за 2015. годину.

Такође је утврђена Основна тема за Двадесет пети – јубиларни Сусрет правника у привреди Србије, који ће се одржати од 25-27. маја 2016. године у Врњачкој Бањи. Основна тема Сусрета је:

ПРАВО И ПРИВРЕДНО ПОСЛОВАЊЕ.

У оквиру основне теме утврђено је 13 тематских области, и то:

- Привредна друштва

- Банке и банкарски послови

- Осигуравајућа друштва

- Уговори трговинског права

- Тржиште хартија од вредности

- Интелектуална права

- Радно и социјално право

- Привредни спорови – судски и арбитражни

- Заштита потрошача

- Привреда и управа

- Јавно приватно партнерство

- Пореско право, стечај, задруге.

Организациони одбор ових дана упутиће позивно писмо референтима са потребним инструкцијама. Први флајер налази се у припреми. Уколико неко од чланова Удружења, или други аутор жели својим рефератом да учествује у раду Сусрета, може се обратити Удружењу, односно Организационом одбору са предлогом теме, а Одбор, односно уредник Сусрета ће одлучити о прихватању или не.

23. децембра 2014. године одржана је седница Управног одбора Удружења правника у привреди Србије на којој је разматран годишњи финансијски извештај Удружења за 2014. годину, са обрачуном прихода и расхода Удружења у 2013. години. Удружење је ову годину завршило позитивно. Стање на рачуну код Комерцијалне банке са 23.12.2014. г. је 750.000,00 динара. Од тих пара исплаћиваће се зарада једног запoсленог током 2015. г., покривати текући трошкови и сл. Извештај је једногласно усвојен. Обзиром да крајем ове године истиче мандат досадашњим члановима органа Удружења, на овој седници утврђени су предлози за избор чланова Скупштине, Управног одбора, Извршног одбора, Надзорног одбора, председника Удружења и генералног секретара. Предлог одлука о избору чланова достављен је члановима Управног одбора.

На овој седници Управни одбор утврдио је основну тему за Двадесет четврти сусрет правника у привреди који ће се одржати од 19. до 21. маја 2015. године у Врњачкој Бањи. Назив основне теме биће:

ПРИВРЕДА И НОВИ ГРАЂАНСКИ ЗАКОНИК СРБИЈЕ

са уобичајним тематским областима.

Након седнице Управног одбора одржана је СКУПШТИНА Удружења са једином тачком дневног реда: Избор чланова органа Удружења, обзиром да садашњим члановима истиче мандат 22. децембра 2014. године. Одлуке са предлозима, које је утврдио Управни одбор, достављене су члановима садашњег сазива Скупштине. Предлог је образложио проф. др Ћирић Александар, члан Управног одбора. Након његовог излагања отворена је дискусија. Дискусија се углавном односила на образлагање предлога за поновни избор садашњег председника и генералног секретара, које је детаљно образложио проф. Ћирић, а придружили су му се још неколико чланова Скупштине. Досадашњи председник и генерални секретар били су спремни да се повуку са ових функција, јер се на истим налазе доста дуго. Након дискусије, напомена председника и генералног секретара, апсолутне подршке чланова Скупштине да на челу Удружења треба и даље да остану проф. Мирко Васиљевић, односно Јованка Бодирога Јанковић, а то све због досадашњег успешног вођења Удружења, а посебно због ауторитета који ужива професор Васиљевић, једногласно је донета Одлука о њиховом поновном избору за наредни петогодишњи период.

У прилогу се објављују и Одлуке о:

- избору чланова Скупштине за наредни мандатни период и

- избору чланова:

а) Управног одбора

б) Извршног одбора

в) Надзорног одбора, као и

г) председника Удружења и

д) генералног секретара.

 

Контакт

Трг Николе Пашића 1/II, 11103 Београд

  • dummy011/32-34-985

  • dummy011/32-34-985

  • dummy office@pravniciuprivredi.org.rs


Пратите нас

logo podnozje

Удружење правника у привреди Републике Србије © Сва права задржана

Search