Редовна годишња Скупштина Удружења правника у привреди Србије

23. децембра 2013. године одржана је редовна годишња  Скупштина Удружења правника у привреди Србије, заједно са  Управним одбором. Скупштини је присуствовао довољан број чланова за доношење пуноважних одлука. Скупштина је  разматрала Извештај о активностима Удружења у 2013. години који је поднео Председник Удружења проф. др Мирко Васиљевић. Генерални секретар Јованка Бодирога Јанковић поднела је годишњи финансијски извештај Удружења за 2013. годину, са обрачуном прихода и расхода Удружења у 2013. години. Оба извештаја једногласно су прихваћена. Проф. др  Вук Радовић, уредник часописа ПРАВО И ПРИВРЕДА упознао је скуп са садржајем најновијег броја часописа - 10-12/2013. Председник Удружења је изнео да је часопис ПРАВО И ПРИВРЕДА, услед свог квалитета и даље  високо рангиран у Листи категоризације домаћих научних часописа за друштвене науке за 2013. годину. Часопис је сврстан у категорију М 51. Следећа, и последња категорија у овој Листи је М-24. У њој се сада налазе нпр. АНАЛИ Правног факултета. Тежи се ка томе да и наш часопис у будућности буде у овој категорији. У наставку рада седнице председник Удружења је предложио, а скуп прихватио Основну тему за Двадесет трећи сусрет правника у привреди Србије који ће се одржати од 21-23. маја 2014. године у Врњачкој Бањи. Предложио је, а што је и прихваћено, да Основна тема гласи: РЕФОРМА ПРАВА У ПРИВРЕДИ, са уобичајним тематским областима.

Контакт

Трг Николе Пашића 1/II, 11103 Београд

  • dummy011/32-34-985

  • dummy011/32-34-985

  • dummy office@pravniciuprivredi.org.rs


Пратите нас

logo podnozje

Удружење правника у привреди Републике Србије © Сва права задржана

Search