ДОБРО ДОШЛИ
УДРУЖЕЊЕ ПРАВНИКА
У ПРИВРЕДИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Основано 23.12.1992. године

УДРУЖЕЊЕ ПРАВНИКА У ПРИВРЕДИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Председница Удружења:
проф. др Наташа Петровић Томић.
Генерални секретар:
др Ненад Грујић
Почасни Председник Удружења:
проф. емеритус др Мирко Васиљевић

Удружење правника у привреди Републике Србије, као стручно професионална непрофитна организација, основано је 23.12.1992. године, најпре као Удружење правника у привреди СР Југославије, па Удружење правника у привреди СЦГ, а од 22.12.2006. године као Удружење правника у привреди Републике Србије. Основано је као удружење грађана на неодређено време. Оснивачи су били правници који су радили у привреди (њих 22), као физичка лица, и представници савеза организација правника у привреди Србије и Удружење правника у привреди Црне Горе.

НАЈНОВИЈЕ ВЕСТИ

ЧЛАНСТВО

Чланови Удружења могу бити: правници, дипломирани правници, магистри, мастери и доктори правних наука у привредним субјектима, банкама, коморама, судовима, јавним предузећима, и другим институцијама, под условом да прихвате циљеве Удружења и Статут. Жеља за чланство се евидентира писмено. Као члан, имате приступ стручним догађајима, раду органа, и мрежи експерата, што ће вам помоћи у проширењу знања и почетку нових пословних пројеката.

ЧАСОПИС
„ПРАВО И ПРИВРЕДА“

0 +
Година издавања
Удружење правника у привреди Србије је оснивач и издавач научно-стручног часописа за привредноправну теорију и праксу под називом „Право и привреда“, који излази од 1994. године. Часопис излази четири пута годишње: први број излази у марту, други у мају, трећи у септембру и четврти у децембру.
Опширније Посетите сајт часописа