Часопис „Право и привреда“

ISSN: 0354-3501
ISSN (online): 2683-5592

О часопису

Удружење правника у привреди Србије је оснивач и издавач научно-стручног часописа за привредноправну теорију и праксу под називом „Право и привреда“, који излази од 1994. године. Часопис излази четири пута годишње: први број излази у марту, други у мају, трећи у септембру и четврти у децембру. Рокови за достављање радова су следећи:

  • за први број: 20. фебруар;
  • за други број: 20. април;
  • за трећи број: 20. август;
  • за четврти број: 20. новембар.

Други број часописа, који излази у мају, посвећен је традиционалним годишњим Сусретима правника у привреди на Златибору (раније у Врњачкој Бањи). Од 2020. године реферати са Сусрета објављиваће се, по правилу, у зборнику радова са скупа, док ће један део радова бити објављен у другом броју часописа.

Часопис се издаје на српском језику, ћирилицом, са обавезним резимеом и кључним речима на енглеском језику. Од 2001. године, часопис „Право и привреда“ објављује чланке и прилоге страних аутора, на језику на коме су написани, под условом да је то енглески, немачки или француски језик.

Удружење је уписано у Регистар удружења, друштвених организација и политичких организација Министарства за државну управу и локалну самоуправу Републике Србије на регистарском листу бр. 4008 под редним бројем 11445.

Сви радови су бесплатно доступни на посебној интернет страници часописа: www.pravoiprivreda.rs

Архива часописа

2020. година

Право и привреда, бр. 4/2020

Право и привреда, бр. 3/2020

Право и привреда, бр. 2/2020

Право и привреда, бр. 1/2020


2019. година

Право и привреда, бр. 10-12/2019, Година LVII

Право и привреда, бр. 7-9/2019, Година LVII

Право и привреда, бр. 4-6/2019, Година LVII

Право и привреда, бр. 1-3/2019, Година LVII


2018. година

Право и привреда, бр. 10-12/2018, Година LVI

Право и привреда, бр. 7-9/2018, Година LVI

Право и привреда, бр. 4-6/2018, Година LVI

Право и привреда, бр. 1-3/2018, Година LVI


2017. година

Право и привреда, бр. 10-12/2017, Година LV

Право и привреда, бр. 7-9/2017, Година LV

Право и привреда, бр. 4-6/2017, Година LV

Право и привреда, бр. 1-3/2017, Година LV


2016. година

Право и привреда, бр. 10-12/2016, Година LIV

Право и привреда, бр. 7-9/2016, Година LIV

Право и привреда, бр. 4-6/2016, Година LIV

Право и привреда, бр. 1-3/2016, Година LIV


2015. година

Право и привреда, бр. 10-12/2015, Година LIII

Право и привреда, бр. 7-9/2015, Година LIII

Право и привреда, бр. 4-6/2015, Година LIII

Право и привреда, бр. 1-3/2015, Година LIII


2014. година

Право и привреда, бр. 10-12/2014, Година LII

Право и привреда, бр. 7-9/2014, Година XLXI

Право и привреда, бр. 4-6/2014, Година XLXI

Право и привреда, бр. 1-3/2014, Година XLXI


2013. година

Право и привреда, бр. 10-12/2013, Година XLX

Право и привреда, бр. 7-9/2013, Година XLX

Право и привреда, бр. 4-6/2013, Година XLX

Право и привреда, бр. 1-3/2013, Година XLX


2012. година

Право и привреда, бр. 10-12/2012, Година XLIX

Право и привреда, бр. 7-9/2012, Година XLIX

Право и привреда, бр. 4-6/2012, Година XLIX

Право и привреда, бр. 1-3/2012, Година XLIX


2011. година

Право и привреда, бр. 10-12/2011, Година XLVIII

Право и привреда, бр. 7-9/2011, Година XLVIII

Право и привреда, бр. 4-6/2011, Година XLVIII

Право и привреда, бр. 1-3/2011, Година XLVIII


2010. година

Право и привреда, бр. 10-12/2010, Година XLVII

Право и привреда, бр. 7-9/2010, Година XLVII

Право и привреда, бр. 4-6/2010, Година XLVII

Право и привреда, бр. 1-3/2010, Година XLVII


2009. година

Право и привреда, бр. 9-12/2009, Година XLVI

Право и привреда, бр. 5-8/2009, Година XLVI

Право и привреда, бр. 1-4/2009, Година XLVI


2008. година

Право и привреда, бр. 9-12/2008, Година XLV

Право и привреда, бр. 5-8/2008, Година XLV

Право и привреда, бр. 1-4/2008, Година XLV


2007. година

Право и привреда, бр. 9-12/2007, Година XLIV

Право и привреда, бр. 5-8/2007, Година XLIV

Право и привреда, бр. 1-4/2007, Година XLIV


2006. година

Право и привреда, бр. 9-12/2006, Година XLIII

Право и привреда, бр. 5-8/2006, Година XLIII

Право и привреда, бр. 1-4/2006, Година XLIII


2005. година

Право и привреда, бр. 9-12/2005, Година XLII

Право и привреда, бр. 5-8/2005, Година XLII

Право и привреда, бр. 1-4/2005, Година XLII


2004. година

Право и привреда, бр. 9-12/2004, Година XLI

Право и привреда, бр. 5-8/2004, Година XLI

Право и привреда, бр. 1-4/2004, Година XLI


2003. година

Право и привреда, бр. 9-12/2003, Година XL

Право и привреда, бр. 5-8/2003, Година XL

Право и привреда, бр. 1-4/2003, Година XL


2002. година

Право и привреда, бр. 9-12/2002, Година XXXIX

Право и привреда, бр. 5-8/2002, Година XXXIX

Право и привреда, бр. 1-4/2002, Година XXXIX


 2001. година

Право и привреда, бр. 9-12/2001, Година XXXVIII

Право и привреда, бр. 5-8/2001, Година XXXVIII

Право и привреда, бр. 3-4/2001, Година XXXVIII

Право и привреда, бр. 1-2/2001, Година XXXVIII


2000. година

Право и привреда, бр. 11-12/2000, Година XXXVII

Право и привреда, бр. 9-10/2000, Година XXXVII

Право и привреда, бр. 5-8/2000, Година XXXVII

Право и привреда, бр. 3-4/2000, Година XXXVII

Право и привреда, бр. 1-2/2000, Година XXXVII


1999. година

Право и привреда, бр. 11-12/1999, Година XXXVI

Право и привреда, бр. 9-10/1999, Година XXXVI

Право и привреда, бр. 5-8/1999, Година XXXVI

Право и привреда, бр. 3-4/1999, Година XXXVI

Право и привреда, бр. 1-2/1999, Година XXXVI


1998. година

Право и привреда, бр. 11-12/1998, Година XXXV

Право и привреда, бр. 9-10/1998, Година XXXV

Право и привреда, бр. 5-8/1998, Година XXXV

Право и привреда, бр. 3-4/1998, Година XXXV

Право и привреда, бр. 1-2/1999, Година XXXV


1997. година

Право и привреда, бр. 11-12/1997, Година XXXIV

Право и привреда, бр. 9-10/1997, Година XXXIV

Право и привреда, бр. 5-8/1997, Година XXXIV

Право и привреда, бр. 3-4/1997, Година XXXIV

Право и привреда, бр. 1-2/1997, Година XXXIV


1996. година

Право и привреда, бр. 11-12/1996, Година XXXIII

Право и привреда, бр. 9-10/1996, Година XXXIII

Право и привреда, бр. 5-8/1996, Година XXXIII

Право и привреда, бр. 3-4/1996, Година XXXIII

Право и привреда, бр. 1-2/1996, Година XXXIII


1995. година

Право и привреда, бр. 11-12/1995, Година XXXIII

Право и привреда, бр. 9-10/1995, Година XXXIII

Право и привреда, бр. 7-8/1995, Година XXXIII

Право и привреда, бр. 3-6/1995, Година XXXIII

Право и привреда, бр. 1-2/1995, Година XXXIII


1994. година

Право и привреда, бр. 9-12/1994, Година XXXII

Право и привреда, бр. 7-8/1994, Година XXXII

Право и привреда, бр. 5-6/1994, Година XXXII

Право и привреда, бр. 1-4/1994, Година XXXII


1993. година

Право и привреда, бр. 9-12/1993, Година XXXI

Право и привреда, бр. 7-8/1993, Година XXXI

Право и привреда, бр. 3-6/1993, Година XXXI

Право и привреда, бр. 1-2/1993, Година XXXI


1992. година

Привредно правни приручник, бр. 11-12/1992, Година XXX

Привредно правни приручник, бр. 9-10/1992, Година XXX

Привредно правни приручник, бр. 7-8/1992, Година XXX

Привредно правни приручник, бр. 6/1992, Година XXX

Привредно правни приручник, бр. 5/1992, Година XXX

Привредно правни приручник, бр. 4/1992, Година XXX

Привредно правни приручник, бр. 3/1992, Година XXX

Привредно правни приручник, бр. 2/1992, Година XXX

Привредно правни приручник, бр. 1/1992, Година XXX

 

 

 

 

 

 

Претрага радова


Претрагу радова по аутору и наслову можете извршити на следећим линковима:

large cobiss plus1

https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/search?q&db=cobib&mat=allmaterials 


sciindex sidebar

https://scindeks.ceon.rs/Default.aspx 

Уредништво

Почасни главни и одговорни уредник часописа „Право и привреда“ је проф. др Мирко Васиљевић.

Главни и одговорни уредник часописа је проф. др Татјана Јевремовић Петровић.

Редакција

Чланове редакције часописа „Право и привреда“ чине:

Арсић Зоран, Бодирога Никола, Бојић Филип, Вујисић Драган, Вукадиновић Радован, Доловић Бојић Катарина, Ђорђевић Милена, Ђурђевић Марко, Илић Попов Гордана, Јанковић Светислав, Јевремовић Петровић Татјана, Јовановић Небојша, Јовановић Марко, Караникић Мирић Марија, Ковачевић Љубинка, Лепетић Јелена, Марковић Слободан, Пауновић Мирослав, Перовић Јелена, Петровић Томић Наташа, Поповић Душан, Радовић Вук, Радовић Мирјана, Тешић Ненад, Ћирић Александар.

pdf1     Акт о уређивању часописа

Међународни издавачки савет

Часопис „Право и привреда“ има Међународни издавачки савет, који чине угледни стручњаци у области привредног права широм света:

Шиме Ивањко (Словенија), Christa Jessel-Holst (Немачка), Горан Коевски (Македонија), Crenguta Leaua (Румунија), Silvy Chernev (Бугарска), Марко Рајчевић (Бих – Република Српска), Драган Радоњић (Црна Гора), Kulms Rainer (Немачка), Andreas Reiner (Аустрија), Mykola Selivon (Украјина), Pilar Viscasillas Perales (Шпанија).

Секретар часописа

Секретар часописа „Право и привреда“ је Маша Мишковић, асистент са докторатом Правног факултета Универзитета у Београду.
Технички секретар часописа "Право и привреда" је Милена Митровић, истраживач приправник на Институту за међународну политику и привреду.

Пријава радова и чланака

Радови и чланци за часопис „Право и привреда“ се пријављују у електронској форми на следећу e-mail адресу: redakcija@pravoiprivreda.rs

Приликом израде и пријављивања радова аутори треба да се придржавају следећег упутства за ауторе:

pdf1     Упутство за ауторе

О прихватању радова за објављивање одлучује Редакција часописа на основу две анонимне рецензије рецензената стручних за ужу привредно-правну област у коју спада тема рада.

Радови који су објављени у земљи или иностранству, укључујући и њихове преводе, прихватају се за објављивање само ако у конкретном случају Редакција тако одлучи.

pdf1     Упутство за рецезенте

Упутство за ауторе

У жељи да унапреди квалитет и изглед часописа „Право и привреда“, Редакција је припремила упутство које аутори треба да поштују приликом израде радова. Радови који нису усклађени са Упутством за ауторе неће бити прихваћени за објављивање у часопису.

pdf1     Упутство за ауторе

Контакт

Трг Николе Пашића 1/II, 11103 Београд

  • dummy011/32-34-985

  • dummy011/32-34-985

  • dummy office@pravniciuprivredi.org.rs


Пратите нас

logo podnozje

Удружење правника у привреди Републике Србије © Сва права задржана

Search