Зборник радова са онлајн конференције Удружења правника у привреди Србије и часописа „Право и привреда“ (21. децембар 2021. године)

Кликом на дати документ преузмите и погледајте Зборник радова са XXX сусрета правника у привреди Републике Србије (Златибор, 11-14. септембар 2022. године)