Часопис
’’Право и Привреда’’

О ЧАСОПИСУ

Удружење правника у привреди Србије је оснивач и издавач научно-стручног часописа за привредноправну теорију и праксу под називом „Право и привреда“, који излази од 1994. године. Часопис излази четири пута годишње: први број излази у марту, други у мају, трећи у септембру и четврти у децембру. Рокови за достављање радова су следећи: за први број: 20. фебруар; за други број: 20. април; за трећи број: 20. август; за четврти број: 20. новембар. Други број часописа, који излази у мају, посвећен је традиционалним годишњим Сусретима правника у привреди на Златибору (раније у Врњачкој Бањи). Од 2020. године реферати са Сусрета објављиваће се, по правилу, у зборнику радова са скупа, док ће један део радова бити објављен у другом броју часописа. Часопис се издаје на српском језику, ћирилицом, са обавезним резимеом и кључним речима на енглеском језику. Од 2001. године, часопис „Право и привреда“ објављује чланке и прилоге страних аутора, на језику на коме су написани, под условом да је то енглески, немачки или француски језик. Сви радови су бесплатно доступни на посебној интернет страници часописа: www.pravoiprivreda.rs

УРЕДНИШТВО

Почасни главни и одговорни уредник часописа „Право и привреда“ је:
проф. др Мирко Васиљевић.
Главни и одговорни уредник часописа је:
проф. др Татјана Јевремовић Петровић.

РЕДАКЦИЈА

Чланове редакције часописа „Право и привреда“ чине:
Арсић Зоран, Бодирога Никола, Бојић Филип, Вујисић Драган, Вукадиновић Радован, Доловић Бојић Катарина, Ђорђевић Милена, Ђурђевић Марко, Илић Попов Гордана, Јанковић Светислав, Јевремовић Петровић Татјана, Јовановић Небојша, Јовановић Марко, Караникић Мирић Марија, Ковачевић Љубинка, Лепетић Јелена, Марковић Слободан, Пауновић Мирослав, Перовић Јелена, Петровић Томић Наташа, Поповић Душан, Радовић Вук, Радовић Мирјана, Тешић Ненад, Ћирић Александар.

ПРИЈАВА РАДОВА И ЧЛАНАКА

Радови и чланци за часопис „Право и привреда“ се пријављују у електронској форми на следећу e-mail адресу: redakcija@pravoiprivreda.rs Приликом израде и пријављивања радова аутори треба да се придржавају следећег упутства за ауторе:

О прихватању радова за објављивање одлучује Редакција часописа на основу две анонимне рецензије рецензената стручних за ужу привредно-правну област у коју спада тема рада.
Радови који су објављени у земљи или иностранству, укључујући и њихове преводе, прихватају се за објављивање само ако у конкретном случају Редакција тако одлучи.

УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ

У жељи да унапреди квалитет и изглед часописа „Право и привреда“, Редакција је припремила упутство које аутори треба да поштују приликом израде радова. Радови који нису усклађени са Упутством за ауторе неће бити прихваћени за објављивање у часопису.

МЕЂУНАРОДНИ ИЗДАВАЧКИ САВЕТ

Часопис „Право и привреда“ има Међународни издавачки савет, који чине угледни стручњаци у области привредног права широм света:
Шиме Ивањко (Словенија), Christa Jessel-Holst (Немачка), Горан Коевски (Македонија), Crenguta Leaua (Румунија), Silvy Chernev (Бугарска), Марко Рајчевић (Бих – Република Српска), Драган Радоњић (Црна Гора), Kulms Rainer (Немачка), Andreas Reiner (Аустрија), Mykola Selivon (Украјина), Pilar Viscasillas Perales (Шпанија).

СЕКРЕТАР ЧАСОПИСА

Секретар часописа „Право и привреда“ је Маша Мишковић, асистент са докторатом Правног факултета Универзитета у Београду. Технички секретар часописа "Право и привреда" је Милена Митровић, истраживач приправник на Институту за међународну политику и привреду.