О Нама

ИСТОРИЈАТ

Удружење правника у привреди Републике Србије, као стручно професионална непрофитна организација, основано је 23.12.1992. године, најпре као Удружење правника у привреди СР Југославије, па Удружење правника у привреди СЦГ, а од 22.12.2006. године као Удружење правника у привреди Републике Србије. Основано је као удружење грађана на неодређено време. Оснивачи су били правници који су радили у привреди (њих 22), као физичка лица, и представници савеза организација правника у привреди Србије и Удружење правника у привреди Црне Горе.

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ

Удружење правника у привреди је најстарије струковно удружење правника пословно-правне оријентације у Србији, које је основано 1992. Током више од тридесет година постојања, Удружење је повезано са привредом, ослушкује потребе бизниса и настоји да право тумачи и примењује у духу савремених тенденција, тимским радом са члановима Удружења. Удружење настоји да буде стручно-научни партнер српске привреде, како кроз редовне годишње конференције, тако и кроз друге облике сарадње које ће Удружење континуирано развијати.

Главни циљ Удружења је да очува дух традиције, али да истовремено унесе неопходне трансформације и да осигура одрживи развој удружења.

Главне активности Удружења ће бити:

  1. Годишњи сусрети Удружења – вишедневна научна конференција која ће окупити реномиране стручњаке из свих области привреде, нудећи иновације у односу на понуду у земљи и региону, како у смислу квалитета тема, предавача и презентација, тако и у смислу организације, медијске покривености и промоције рада и циљева Удружења и његових чланова. Циљ конференција ће бити да се афирмишемо као научно-стручни партнер нашој привреди.
  2. Организација панел дискусија на теме које се буду показале као практично релевантне и/или тренутно актуелне.
  3. Подршка редакцији часописа „Право и привреда“ и рад на промоцији како кроз систем чланства, тако и током годишње конференције.
  4. Пружање стручне правне помоћи члановима од стране експертског тима највишег нивоа стручности.
  5. Сарадња са Правним факултетом.
  6. Једна годишња награда за најбољи мастер/докторски рад.
  7. Подршка хуманитарним акцијама крајем године, у сарадњи са пословним пријатељима који препознају значај хуманитарних активности.

Удружење је увек спремно да уважи предлоге и сугестије у вези са модернизацијом Удружења, уз примарни циљ да се очувају традиционалне вредности, које баштинимо више од три деценије.

Уверени смо да заједничким снагама можемо да поново заузмемо место које нам припада као најстаријем струковном удружењу правника пословно-правне оријентације.