ОСНОВНЕ АКТИВНОСТИ

ОСНОВНЕ АКТИВНОСТИ

Удружење правника у привреди, у складу са својим циљевима и задацима:

 • ОРГАНИЗУЈЕ
  • стручна саветовања и округле столове на актуелне теме,
  • састанке чланова с циљем размене идеја и ставова о актуелним питањима, и
  • посете стручњака из иностранства ради размене искустава и имплементације међународних стандарда и пракси из области привредног права;
 • ОБЈАВЉУЈЕ часопис "Право и привреда", монографије и уџбенике из шире области привредног права;
 • УЧЕСТВУЈЕ у изради привредно-правних прописа и подноси иницијативе за њихово доношење;
 • ОСТВАРУЈЕ САРАДЊУ са привредним коморама, државним органима, факултетима и другим институцијама с циљем побољшања привредно-правног оквира и образовања у Србији, унапређења правне службе, заштите правничке професије и јачања правне етике;
 • ПОДРЖАВА рад младих талената из области привредног права.