Позив за XXXII годишњу конференцију Удружења правника у привреди


Поштоване колегинице и колеге,

XXXII Сусрет правника у привреди Србије ће се одржати од 26. до 29. маја 2024. године на Златибору, хотел „Златибор“.
Линк за пријаву:

Одбројавање до конференције
Златибор 26.05. – 29.05.2024. Хотел “Златибор”

Основна тема Сусрета:

„ПОСЛОВНО ПРАВО И ИЗАЗОВИ ОДРЖИВОГ ПОСЛОВАЊА“

са уобичајеним тематским областима

(компанијско право, уговорно право, корпоративно управљање, банкарско право, управно право, право осигурања, берзанско право, право хартија од вредности, стварно право и право обезбеђења, грађанско процесно право, право конкуренције, интелектуална права, радно и социјално право, међународно трговинско право, пореско право, задружно право, арбитражно право, право телекомуникација, стечајно право, јавнобележничко право). 

На Саветовању је планирано одржавање више панела, од којих издвајамо:

 • ЕСГ – стандарди одрживог пословања: изазови или/и нове пословне прилике”
 • “Потреба установљења берзе племенитих метала у Србији”
 • “Друштва капитала у власништву државе”
 • “10 година јавног бележништва у Србији“
 • “Одговорност за професионалне грешке И осигурање од одговорности – поглед у будућност”
 • “Право конкуренције у Србији у светлу одрживог развоја?”
 • “Усклађеност пословања са променљивим регулаторним оквиром – где су границе?”
 • “Уговори о грађењу И ФИДИЦ уговори”
 • “Дигитализација парничне процедуре”
 • “Улога професионалних комора у промовисању одрживог пословања”
 • Актуелна питања арбитражне праксе
 • Потрошачко право на путу одрживости.

Неопходно је да учесници уз пријаву теме излагања доставе проширени апстракт (између 500 и 1000 речи), а организатор ће благовремено обавестити ауторе да ли су уврштени у програм. Учесници су добродошли да уз своје излагање приложе радове. Пристигли радови ће бити објављени у Зборнику радова који ће бити објављен непосредно пре Саветовања. Да би били објављени, радови морају добити две позитивне анонимне рецензије.

Организациони одбор посебно истиче обавезу аутора да радове у свему припреме према упутству за ауторе часописа ”Право и привреда”, које је у прилогу овог дописа, као неопходном услову за прихватање рада, јер Организатор Сусрета нема инфраструктурне капацитете, нити је пак у обавези, да то ради и да преузме такву одговорност.

Радови који не испуњавају све наведене услове, радови са више од два аутора, као и радови који не добију две позитивне рецензије, не објављују се.

Радове и апстракте треба доставити најкасније до 1. априла 2024. године електронски на посебну адресу за достављање радова: savetovanje@pravoiprivreda.rs. За све остале информације можете контактирати Удружење на адреси: office@pravniciuprivredi.org.rs.

Радови у часопису „Право и привреда“ ће се објављивати искључиво по позиву.

Уз колегијалне поздраве,

Удружење правника у привреди Републике Србије и
Редакција часописа „Право и привреда“