Позив: XXIX сусрет правника у привреди Србије

УДРУЖЕЊЕ ПРАВНИКА У ПРИВРЕДИ СРБИЈЕ И
ЊЕГОВ ЧАСОПИС „ПРАВО И ПРИВРЕДА”

организују

XXIX СУСРЕТ ПРАВНИКА У ПРИВРЕДИ СРБИЈЕ

ТЕМА :
ПРИВРЕДНА ДРУШТВА И ПРИВРЕДНО СУДСТВО

Златибор, 6-8. септембар (недеља-уторак) 2020. године

Конгресни центар хотела “МОНА”