Позив: XXX сусрет правника у привреди Србије

УДРУЖЕЊЕ ПРАВНИКА У ПРИВРЕДИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ЊЕГОВ ЧАСОПИС „ПРАВО И ПРИВРЕДА“ организују ЈУБИЛАРНИ XXX СУСРЕТ ПРАВНИКА У ПРИВРЕДИ СРБИЈЕ
ТЕМА:
РЕФОРМА ПОСЛОВНОГ ПРАВA
Златибор, 10–13. ОКТОБАР (недеља–среда) 2021. године, Конгресни центар хотела “МОНА”