Позив: XXX сусрет правника у привреди Србије

УДРУЖЕЊЕ ПРАВНИКА У ПРИВРЕДИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
И
ЊЕГОВ ЧАСОПИС „ПРАВО И ПРИВРЕДА“

организују
ЈУБИЛАРНИ СУСРЕТ
ПРАВНИКА У ПРИВРЕДИ СРБИЈЕ

ТЕМА:
ИЗАЗОВИ ПОСЛОВНОГ ПРАВА

Златибор, прва половина јуна 2022. године (учесници ће благовремено бити обавештени о тачном датуму, имајући у виду епидемиолошку ситуацију), Конгресни центар хотела “МОНА”